Yhteistyösopimus Orionin ja HYKS Syöpäkeskuksen välille

26.3.2015 | Orion Oyj:n ja HYKS Syöpäkeskuksen kesken on sovittu laaja yhteistyösopimus. Sopimus tuo käytännössä kaikki Orionin aloittamat kliiniset syöpälääketutkimukset Hyksiin, ja mahdollistaa myös laajemman tutkimusyhteistyön lääkekandidaattien kehityksessä.

"Uusi yhteistyösopimus varmistaa potilaiden varhaisen pääsyn syöpälääketutkimuksiin. Sopimuksen avulla saadaan mahdollisuus kehittää syöpäpotilaan hoitoa yhä paremmaksi", HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bono sanoo.

"Panostus onkologiaan terapia-alueena on kasvanut merkittävästi Orionissa. Kuten kahdella uudella molekyylillä aloitetut kliiniset kokeet osoittavat, tarvitsemme onkologia-alueelle kokeneita yhteistyökumppaneita. Mielestäni yhteistyömme Helsingin yliopistosairaalan Syöpäkeskuksen kanssa yhdistää monta hyvää asiaa", toteaa Orionin tutkimuksen ja kehityksen johtaja, Chief Medical Officer Reijo Salonen. "Syövän perustutkimus ja kliininen tutkimus on Suomessa ja Helsingissä maailman huippua. Meillä Orionilla on puolestaan kokemusta innovatiivisten molekyylien keksimisestä. Uskon, että tämä yhteistyö parantaa mahdollisuuksia tutkia, keksiä ja kehittää Suomessa uusia syöpälääkkeitä niitä kipeästi tarvitseville potilaille."

"Orionin lääkekehitys on edennyt viime aikoina vahvasti. Erinomainen esimerkki tästä on eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu ODM-201, jota Orion nyt yhdessä Bayerin kanssa kehittää eteenpäin. Nyt aukeava mahdollisuus kehittää syöpälääkkeitä molekyylin rakentelusta klinikkaan asti eri asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen on täsmälleen sitä, mitä Suomi tarvitsee", arvioi Syöpäkeskuksen tutkimusjohtaja, professori Heikki Joensuu.

Yhteistyö avaa Orionille myös väylän saada jo kehitys- ja tutkimusvaiheeseen mukaan yhä enemmän potilasnäkökulmaa. Syöpälääkekehityksessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon potilaiden monimuotoinen kokonaishoito ja taudin hoidon lisäksi pyrkiä parantamaan myös potilaiden elämänlaatua.

ODM-201

ODM-201 on uudenlainen, kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään kastraatioresistentin eturauhassyövän eteneminen. ODM-201 sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa estämällä reseptorin kulkeutumisen solun tumaan. Muista antiandrogeeneista poiketen ODM-201 ei kulkeudu aivoihin non-kliinisissä malleissa.

HYKS Syöpäkeskus

HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa. Keskus on osa Helsingin yliopistollista keskussairaalaa ja vastaa koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aikuisten syöpäpotilaiden onkologisesta hoidosta.

Syöpäkeskuksessa tehdään kliinisiä kokeita aina suppeista ensimmäisen vaiheen tutkimuksista laajoihin kolmannen ja neljännen vaiheen kokeisiin asti. Syöpäkeskuksessa tutkitaan syövän lääke- ja leikkaushoitoja, sädehoitoa, oireenmukaista hoitoa ja syövän psykososiaalisia tekijöitä. Vuosittain Syöpäkeskuksessa käy hoidossa noin 21 000 potilasta, joista noin 8 000 on uusia potilaita.