Orionin Liisa Hurme on Vuoden luonnontieteilijä 2015

Luonnontieteet opettavat tarkkaan ja laajaan analyyttiseen ajatteluun, jota tarvitaan myös yritysmaailmassa, sanoo valinnastaan iloisesti yllättynyt Liisa Hurme.

Orionin Erityistuotteet-tulosyksikön vetäjä Liisa Hurme valittiin lauantaina 21.11. Luonnontieteiden akateemisten liiton Vuoden luonnontieteilijäksi 2015. 

”Liisa Hurmeen panos on ollut merkittävä luonnontieteilijöiden kannalta tärkeällä lääketoimialalla. Haluamme kannustaa jäseniämme suuntaamaan tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja laadunvalvonnasta myös johtotehtäviin ja vaativammille työurille. Liisan esimerkki osoittaa, että se onnistuu luonnontieteilijän koulutuksella ja bioaloilta väitelleille, kun tekee töitä ja etenee ennakkoluulottomasti”, toteaa LAL:n toiminnanjohtaja Jari Lehto
 

Liisa Hurme kuvaa valintaa iloiseksi yllätykseksi ja kiittää  huomionosoituksesta. Nykyisessä työssään hän mieltää enää harvemmin itsensä luonnontieteilijäksi, vaikka taustalla onkin vahva biokemian asiantuntijuus.

Liisa Hurme väitteli tohtoriksi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta biokemian alalta vuonna 1996, ja teki viisi vuotta töitä ulkomailla kansainvälisen lääketeollisuuden palveluksessa alkoholiperäisten sairauksien ja allergologian tutkimuksessa ja tuotekehityksessä Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa.

”Olen aina ollut kiinnostunut siitä, miten asiat toimivat, ja voiko siihen vaikuttaa. Biotieteet iskevät asian ytimeen: ne pureutuvat elintärkeiden mekanismien toimintaan”, Liisa Hurme kuvailee kiinnostustaan tutkimukseen. 

Liisa Hurme on ollut Orionin palveluksessa vuodesta 1999, muun muassa hormonituotteiden kliinisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, projektijohtajana ja portfoliopäällikkönä, sekä hormonihoitojen ja urologian terapia-alueen vetäjänä. Vuonna 2008 hän siirtyi johtamaan Alkuperälääkkeet-tulosyksikköä ja Orionin johtoryhmään. Viimeisenä vastuualue vaihtui Erityistuotteet-tulosyksikön vetämiseen vuoden 2014 alusta.

Nouseminen tutkimuslaboratorioista yritysjohtoon linjavastuuseen on Liisa Hurmeen mukaan ollut osaltaan oman määrätietoisuuden tuote, osaltaan tulosta mielenkiintoisista tarjouksista, joista ei ole osannut kieltäytyä. Toisia luonnontieteilijöitä  hän kannustaa ottamaan rohkeasti enemmän vastuuta, myös oman erikoisalueen ulkopuolelta. 

Liisa Hurmeen mukaan luonnontieteilijän taustasta on hyötyä paitsi kliinisen lääketutkimuksen ja tuotekehityksen ymmärtämisessä myös yleisenä tapana ymmärtää maailmaa. 

”Luonnontieteilijän koulutus pakottaa analyyttiseen ajatteluun. On hahmotettava isoja kokonaisuuksia, mutta keskityttävä toisaalta todella tarkasti yksityiskohtiin”, Hurme kuvailee. ”Samalla oppii hyödyntämään kansainvälisiä verkostoja ongelmanratkaisussa.” 

Hän uskoo, että nuoret suomalaiset luonnontieteilijät voivat verkostoitumalla päästä vielä pitkälle. Luonnontieteillä on annettavaa myös yritysmaailmaan, esimerkiksi lääke- ja bioteknologia-aloilla, kunhan kunnianhimo on kohdillaan.

”Koulutustaso ja kielitaito ovat korkeita, ja nuori polvi on ripeää ja idearikasta. Kehottaisin heitä olemaan yritteliäitä ja katsomaan liiketoimintaa tarpeeksi laajasti ja kauas.”

 

Linkki Luonnontieteilijä-verkkolehden artikkeliin.