Orion 20 vuotta pörssissä

Toukokuussa 2015 tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Orion listautui Helsingin pörssiin. Orion-yhtymä Oy:n A- ja B-osakkeiden noteeraus Helsingin Arvopaperipörssissä alkoi 11.5.1995.

Kahden vuosikymmenen pörssitaipaleella Orion on muun muassa tuonut markkinoille suurimman osan itse kehittämistään alkuperälääkkeistä sekä muuttunut monialayhtiöstä lääke- ja diagnostiikkaliiketoimintaan keskittyneeksi yritykseksi. Suurimpiin muutoksiin on kuulunut vuonna 2006 toteutettu jakautuminen kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi eli Orion Oyj:ksi ja Oriola-KD Oyj:ksi. Tämän vuoksi ”uuden” Orionin pörssitaipale katsotaan alkaneeksi vuonna 2006.

Listautumisvuoden 1995 lopussa Orionilla oli noin 19 000 osakkeenomistajaa, joista 18 000 oli suomalaisia yksityishenkilöitä. Ulkomaisen omistuksen osuus oli vain noin 2 prosenttia osakekannasta. A-osakkeen keskikurssi vuonna 1995 oli noin 114 ja B-osakkeen noin 110 silloista markkaa. Tänä päivänä Orionilla on noin 50 000 osakkeenomistajaa, joista valtaosa on edelleen yksityissijoittajia. Suomalaisten kotitalouksien hallussa on noin 42 prosenttia Orionin osakkeista ja noin 62 prosenttia äänivallasta. Omistuksella mitattuna toiseksi suurin osakasryhmä on ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistajat, joiden hallussa on noin 40 % osakekannasta.

Lue lisää Orionin historiasta.

Lue lisää Orionista sijoituskohteena.

KUVA: Orionin vanhoja osakekirjoja ajalta ennen pörssilistausta.