Onnistunut hoito perustuu potilaan kuulemiseen

Psykiatri Sanna Blanco Sequeiros toivoo, että psyykkisiin sairauksiin liittyvistä negatiivisista leimoista olisi jo päästy eroon. Nykyhoito lähtee liikkeelle potilaan kuuntelemisesta ja kunnioittamisesta.

Mielenterveysongelmat ja psyykkiset sairaudet tulisi nähdä sairauksina muiden joukossa, ja siksi erillisistä mielisairaaloista tulisi luopua.

Näin määrittelee nykyaikaisen psykiatrian hoidon perustan Sanna Blanco Sequeiros Lapin sairaanhoitopiiristä Rovaniemeltä.

Psykiatrian erikoislääkäri Sanna Blanco Sequeiros tunnetaan uudistajana, joka on kehittänyt Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrista hoitoa siitä lähtien, kun hänet nimitettiin sen tulosaluejohtajaksi vuonna 2011.

Lapissa psykiatrian potilaita hoidetaan vielä toistaiseksi vanhassa Muurolan sairaalassa parikymmentä kilometriä Rovaniemen keskustasta. Suunnitelmissa kuitenkin on, että psykiatrisen sairaalan osastot siirtyisivät keskussairaalan yhteyteen.

Avohoito on nykypäivää

Kun Sanna Blanco Sequeiros aloitti työt Lapin sairaanhoitopiirissä tulosyksikön johtajana, potilaspaikkoja oli psykiatriseen hoitoon erikoistuneessa Muurolan sairaalassa 86.

Nyt niitä on enää 62, sillä painotus on avohoidon suuntaan. Psykiatrista avohoitoa alettiin kehittää Lapissa vuonna 2011.

Onnistunut psykiatrinen hoito lähtee liikkeelle potilaan kunnioittamisesta. Nykyaikaiseen mielenterveyshoitoon kuuluu myös potilaan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja hoitoon osallistaminen.

Tätä varten psykiatriseen hoitoon on tuotu niin kutsutut kokemus- tai vertaisasiantuntijat.

”He ovat ihmisiä, joilla itsellään tai joiden omaisilla on ollut mielenterveyden ongelmia. Heitä on koulutettu osallistumaan hoitoprosessien suunnitteluun, ja he ovat hoidossa mielenterveyspotilaan tukena”, Blanco Sequeiros kertoo.

Eroon stigmoista

Tärkeää olisi päästä eroon kaikenlaisista mielenterveyshäiriöihin ja psyykkisiin sairauksiin liitetyistä negatiivisista leimoista, joita Sanna Blanco Sequeiros kutsuu stigmoiksi.

”Stigmat ovat asia, johon mielenterveystyössä kiinnitetään tällä hetkellä paljon huomiota. Psykiatria ja mielenterveysjärjestöt tekevät töitä niiden poistamiseksi.”

Blanco Sequeiros muistuttaa, että kuka tahansa meistä voi sairastua koska tahansa.

Tehokkaita hoitokeinoja on

Esimerkiksi masennuksesta on tullut nykypäivän Suomessa jopa kansanterveydellinen ongelma. Onneksi sen hoitoon on tehokkaita keinoja.

”Erityisesti lääkehoidon ja psykoterapian yhdistämisestä on hyvää tutkimusnäyttöä”, Sanna Blanco Sequeiros sanoo.

”Lievissä masennuksissa joillekin sopii paremmin pelkkä terapia ja joidenkin tilanteeseen sopii paremmin hoitaa pelkällä lääkehoidolla, mutta yhdistettynä nämä kaksi hoitomuotoa ovat tehokkaimmat. Mitä vaikeampiin mielenterveyden häiriöihin mennään, sitä enemmän korostuu lääkityksen merkitys.”

 

5 faktaa psykiatrisesta hoitotahdosta

1. Psykiatrinen hoitotahto on osa nykyaikaista mielenterveyshoitoa, jossa potilaan toiveita halutaan kuulla entistä paremmin.

2. Hoitotahto kertoo potilaan toiveista: sen tekijä tuo esille hoitoa koskevia toiveitaan tulevaisuuden varalle.

3. Psykiatrisen hoitotahdon avulla hoitohenkilökunta saa tietoa potilaan elämänarvoista ja pystyy paremmin noudattamaan niitä hoidossa.

4. Hoitotahto on kehitetty vahvistamaan potilaan itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene tekemään päätöksiä.

5. Lapin sairaanhoitopiiri toi psykiatrisen hoitotahdon ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Suomeen.

 

Teksti: Liisa Kuittinen