Ihmisläheinen ote vie pitkälle

Psykiatri Mikko Roine haluaa nähdä potilaansa kokonaisvaltaisesti hoidon keskipisteenä. Koko perhe ja sukuhistoria ovat tärkeitä potilaan elämää hahmotettaessa.

Psykiatrinen hoito on Mikko Roineen mukaan monipuolistunut merkittävästi ajan myötä. ”Hoitomenetelmät ovat kehittyneet ja sairaalahoidon osuus on pudonnut 1980-luvulla paljon. Avohoito on saanut oikeutetusti enemmän tilaa”, Roine kuvailee.

Tutkimus- ja kuvantamismenetelmät ovat myös kehittyneet toimiviksi. Niiden avulla voidaan tukea diagnostiikkaa. Lääkehoidot ovat Roineen mukaan kehittyneet turvallisemmiksi ja monipuolisemmiksi. Haittavaikutuksia on myös vähemmän.

Mielenterveyshäiriöt ovat nykyisin hyvin hoidettavissa, sillä hoidolla voidaan vähentää oireiden tuottamaa kärsimystä ja haittoja esimerkiksi koulussa tai työssä. Ihmisiä voidaan auttaa monipuolisesti.

Potilaan historia mukana kokonaisuudessa

Varhainen ja ennaltaehkäisevä työ on tärkeää. Siksi nuorten hyvinvointiin on Roineen mukaan erityisen tärkeää panostaa.

Mikko Roine pitää myös merkityksellisenä ihmisen historian ja kokonaisuuden huomioimista vastaanotolla. Hän muistuttaa, että potilaan pitäisi olla omana kokonaisuutenaan hoidon keskipiste. Aina tätä kokonaisuutta ei välttämättä osata katsoa oikein.

”On tärkeää ymmärtää, miten ihminen itse kokee asiat. Lisäksi perheen tilanne ja historia ovat hyvinkin merkityksellisiä. Ne heijastuvat omalla tavallaan ihmiseen”, Roine kuvailee.

Pitkä hoitosuhde on kaikkien etu

Psykiatrian hoidon ongelmana Mikko Roine näkee nykyisin lyhytjänteisyyden. Sen vuoksi hoitoon sitoutuminen vaikeutuu. Hoito pilkkoutuu helposti jaksoiksi, jotka alkavat uusien ammattilaisten kanssa alusta.

”Hoidon saanti nykyresursseilla jää hieman ohueksi. Hoito voisi olla yksilöllisempää, potilaan subjektiivisuuden tavoittavaa ja huomioivaa”, Roine sanoo.

Roine on itse ollut rakentamassa harvinaisen pitkiä hoitosuhteita. Niissä on ollut ilmeisen tärkeää saman ihmisen tuki potilaalle vuosien, jopa vuosikymmenten ajan.

Pitkä hoitosuhde tarjoaa Roineen mielestä näköalapaikan itsellekin. Siinä voi seurata vakavista häiriöistä kärsivien elämänvaiheita ja ponnistelua sairauden kanssa ja samalla vakuuttua heidän vahvuuksistaan ja terveistä puolistaan.

 

Teksti: Riitta Rautakoura