Uusi toimitusjohtaja Liisa Hurme: Orionilla eletään vahvan kasvun aikoja

Tutkijataustainen ja Orionilla jo pitkään erilaisissa johtotehtävissä toiminut Liisa Hurme on aloittanut työnsä toimitusjohtajana. Hurme kertoo käynnissä olevan useita kasvuun ja vastuullisuuden vahvistamiseen liittyviä hankkeita.

Lue lisää

Orion tukee humanitääristä työtä Turkissa, Syyriassa ja Ukrainassa

Orion myötäelää Turkin ja Syyrian maanjäristysten aiheuttaman kriisin keskellä elävien kanssa. Olemme myös jatkaneet Venäjän hyökkäyssotaa vastaan taistelevan Ukrainan tukemista.

Lue lisää

Mielen hyvinvoinnista puhuminen kuuluu työyhteisöön

Orionin Lääketieteellinen osasto varmistaa, kehittää ja turvaa

Miten lääkkeen hinta muodostuu?

Orion ja Ukrainan tilanne

Orion tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Huoli työntekijöistämme Ukrainassa on suuri ja ajatuksemme ovat tällä hetkellä heidän sekä kaikkien muiden sodasta kärsivien luona.

Lue lisää

Orion vastaa joditablettien kysynnän voimakkaaseen kasvuun

Joditablettien kysyntä Suomessa on kasvanut moninkertaiseksi viime viikkojen aikana.

Lue lisää

Tehtävänä turvalliset ja toimivat lääkevalmisteet

Mitä lääkepakkauksen merkinnät kertovat?

Miksi lääkepurkissa on ilmaa – 10 faktaa lääkepakkauksista

Lääkepakkauksen tarkoin säännellyt merkinnät torjuvat väärennöksiä

Eläinlääkkeiden kysyntä kasvaa – Orion rakentaa myös eläinten hyvinvointia

Suomestako lääkekehityksen kärkimaa? Lääketeollisuudella on nyt mahdollisuus uudistumiseen

Lääkkeiden huoltovarmuus taataan kustannuspaineissakin yhteistyöllä

Lääketeollisuuden toimitusketjut ovat pitkiä ja alttiita häiriöille. Inflaatio, kustannuspaineet ja pula resursseista aiheuttavat huolta lääkkeiden saatavuudesta. Suomen huoltovarmuus on kyetty takaamaan yhteistyöllä haasteista huolimatta.

Lue lisää

Lääkeaineen tehokkuuden ja turvallisuuden varmistajat

Orionilaisten työn ytimenä on potilas ja hänen hyvinvointinsa. Tämän eteen talossa tehdään paljon sitkeää työtä, joka ei näy ulospäin. Hyvä esimerkki on DMPK and Safety Sciences -yksikkö, joka pureutuu lääkeaineen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen.

Lue lisää

Kipupotilaille helpotusta digitaalisesta terapiasta

Tekoäly vauhdittamaan lääkekehitystä

Työpaikkana Orion – tilaisuuksia ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen hyvinvoinnin ehdoilla

Orion lahjoittaa ylijäämälääkkeitä matalan tulotason maihin ja kriisialueille

Maailmanlaajuiset kumppanuudet auttavat Orionia kasvamaan ja kehittymään

Kotimainen tuotanto parantaa lääkeaineiden toimitusvarmuutta

Reseptilääkkeiden serialisointi parantaa potilasturvallisuutta

Maskiton meri -kampanja käyntiin: Kansallisaarteemme meri ja luonto kiittävät huolellista maskinhävittäjää

Orion ja John Nurmisen Säätiö muistuttavat kesän aikana suomalaisia siitä, että kertakäyttömaskit ovat ongelmajätettä. Ne kuuluvat aina roskikseen, eivät koskaan luontoon.

Lue lisää

Orionin vastuullisuusraportti 2020: Pandemia korosti entisestään potilasturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden merkitystä

Orionin Tutkimussäätiön apuraha avaa tutkijalle merkittäviä mahdollisuuksia

Hyviä tuotantotapoja kerrataan Orionissa pakohuonepelinä – tunnemuisto on tehokas opettaja

Orionin post doc -toiminta yhdistää akateemisen tutkimuksen ja yritysresurssit terveyden hyväksi

Professori Risto Renkonen: ”Emme voi harjoittaa tutkimusta Suomi-kuplassa”

Ilman lääkkeitä Suomi pysähtyisi

Orion hyödyntää hävitettävää jäte-etanolia Itämeren typpikuorman pienentämiseen

Hiilijalanjälkilaskelma antaa Orionille tietoa jätehuollon ympäristövaikutuksista

Tutkimusta eläinten hyvinvoinnin eteen – Orion kehittää uusia eläinlääkkeitä

Kotimainen lääketeollisuus turvaa huoltovarmuutta

Turvallinen lääkehoito on jokaisen oikeus

Asianmukainen lääkehoito on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Lääketurvallisuus koskee sekä lääkevalmisteita että niiden oikeaa käyttöä. Oma vastuunsa on koko terveydenhuollon ketjulla valmistajasta alkaen ja tietyssä määrin myös potilaalla itsellään.

Lue lisää

Kivun koko kuva – kivunhoito nyt ja tulevaisuudessa

Ideoista innovaatioiksi – Orion valjastaa henkilöstön piilevän osaamisen

Kun luovuuden ja osaamisen yhdistelmälle antaa sopivan sysäyksen, tuloksena voi olla huikeita ratkaisuja. Siksi Orion panostaa henkilöstönsä innovaatiotoimintaan.

Lue lisää

Orion huoltovarmuuden ytimessä

Poikkeusaikoina nähdään, miksi Suomi tarvitsee kotimaista lääkevalmistusta. Suomalaiselle Orionille kotimaan markkina on etusijalla.

Lue lisää

Vastuu lääkkeen koko elinkaaresta

Jokainen meistä lääkkeiden kuluttajista voi vaikuttaa ympäristökuormaan omilla arkisilla valinnoillaan, muistuttaa Orionin toimitusketjun johtaja Liisa Hurme Lääkkeetön Itämeri -kampanjan blogissa.

Lue lisää

Lääkkeitä kehitetään myös etäyhteyksin

Lääkkeiden haittavaikutuksia seurataan potilasturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi

Tieto lääkkeiden haittavaikutuksista ja muista turvallisuuteen vaikuttavista ominaisuuksista täydentyy valmisteiden koko elinkaaren ajan. Tietoa kerätään lukuisista lähteistä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Lue lisää

Lääketeollisuuden varautuminen poikkeustilanteisiin

Lääketeollisuus on tehnyt jo vuosia ennakoivaa riskienhallintaa globaalien toimitusketjujen suhteen taatakseen lääkkeiden saatavuuden kilpailukykyisillä hinnoilla.

Lue lisää

Orion on suomalaisten lääkekaappi

Orion toteuttaa vastuullista lääkehoitoa ja toteaa arvolupauksessaan haluavansa olla suomalaisten oma lääkekaappi. Sen pohjalta Orion toimii usean lääkevalmisteen ainoana valmistajana tai lääkkeentoimittajana Suomessa.

Lue lisää

Tekoäly avaa uusia ulottuvuuksia Orionin lääkekehitykselle

Sijoittaminen on hyödyksi niin sijoittajalle kuin yhteiskunnalle

Orion tähtää lääkemarkkinaa nopeampaan kasvuun

Tutkimus ja tuotekehitys ovat Orionin vahvuuksia, joihin yhtiö aikoo panostaa jatkossakin. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 1,5-kertaiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää

Fermionille myönnettiin Vuoden Energianerokas-tunnustus

Saatavuushäiriöistä huolimatta lääkkeiden toimitusvarmuus on hyvä

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kasvussa maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa lääkepuutteet eivät ole vaarantaneet potilasturvallisuutta. Toimitusvarmuus on Suomessa huippuluokkaa.

Lue lisää

Suurapuraha vei Suvi Kuosmasen ulkomaille: Sydäntautien perimä kiehtoo tutkijaa