Orionin tutkimusputki

Tutkimusputkessa esitetään Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet.

Projekti Käyttöaihe Kliininen vaihe / rekisteröinti

Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni

Astma, keuhkoahtaumatauti

I
II
III  R

Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni on astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetty inhaloitava yhdistelmävalmiste. Tuotteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. 

Easyhaler® on Orionin kehittämä, kuivajauhemuotoisia lääkkeitä annosteleva inhalaattori. Orion on kehittänyt Easyhaleriin sopivia kuivajauhemuotoisia lääkkeitä useista tunnetuista geneerisistä vaikuttavista aineista (salbutamoli, beklometasoni, budesonidi, formeteroli ja budesonidi-formoteroli-yhdistelmä), joita käytetään astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon.

Astma on yleinen keuhkosairaus, jossa keuhkoputkissa on krooninen, pitkäaikainen ja pysyväisluonteinen tulehdus, jonka vuoksi keuhkoputket supistelevat. Tyypillisiä astman oireita ovat krooninen yskä, hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus. Keuhkoahtaumatauti liittyy usein tupakointiin, ja siinä keuhkoihin ilmaa vievät keuhkoputket ahtautuvat pysyvästi. Taudin oireita ovat yskä, liman erittyminen ja hengästyminen. Toistuvat pahenemisvaiheet hengitysteiden tulehdusten aikana ovat yleisiä. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia hoidetaan pääosin hengitettävillä lääkkeillä.

Tiedotteita ja lisätietoja

 

 Tutkimus ClinicalTrials.govissa

Easyhaler® tiotropium

 Keuhkoahtaumatauti

 

     
Orion kehittää tiotropium-valmistetta Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään. Tiotropium on pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava antikolinergi, jota käytetään keuhkoahtaumataudin hoidossa. Keuhkoahtaumatauti liittyy usein tupakointiin, ja siinä keuhkoihin ilmaa vievät keuhkoputket ahtautuvat pysyvästi. Taudin oireita ovat yskä, liman erittyminen ja hengästyminen. Toistuvat pahenemisvaiheet hengitysteiden tulehdusten aikana ovat yleisiä. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia hoidetaan pääosin hengitettävillä lääkkeillä.
Tiedotteita ja lisätietoa
   

Darolutamidi (ODM-201)

Paikallinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nmCRPC)

I
II III  

Darolutamidi on kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä, joka on suunniteltu estämään syöpäsolujen kasvua sitoutumalla androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estämällä androgeenireseptorin toimintaa. Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ja sen tärkein metaboliitti olivat aktiivisia myös tunnetuissa androgeenireseptorin mutaatioissa (esim. W742L, F877L) ja darolutamidin kulkeutuminen aivoihin oli hyvin pientä.

Orion kehittää darolutamidia yhteistyössä Bayerin kanssa.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

Tiedotteita ja lisätietoja

ARAMIS-tutkimus ClinicalTrials.govissa

Tutkimuspostereita ja artikkeleita

EAU 2016: Updated long term efficacy and safety of androgen receptor inhibitor ODM-201 in phase I/II trial


ODM-201: a new-generation androgen receptor inhibitor in castration-resistant prostate cancer

Bone Scan Index and progression-free survival data for progressive metastatic castration-resistant prostate cancer patients who received ODM-201 in the ARADES multicentre study

Pharmacokinetics, Antitumor Activity, and Safety of ODM-201 in Patients with Chemotherapy-naive Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer: An Open-label Phase 1 Study

Discovery of ODM-201, a new generation androgen receptor inhibitor targeting resistance mechanisms to androgen signaling-directed prostate cancer therapies

EAU 2015 Massard et al.

ASCO 2014  Massard et al.

EAU 2014

AACR 2014 ODM-201 AR mutation data

ASCO GU 2014 Garcia et al.

ASCO GU 2014 Massard et al.

ASCO GU 2014 Shore et al.

ESMO 2013 nonclinical poster

ASCO GU 2013

ESMO 2012: ARADES poster 

Darolutamidi (ODM-201)

Levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC)

I II III  

Darolutamidi on kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä, joka on suunniteltu estämään syöpäsolujen kasvua sitoutumalla androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estämällä androgeenireseptorin toimintaa. Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ja sen tärkein metaboliitti olivat aktiivisia myös tunnetuissa androgeenireseptorin mutaatioissa (esim. W742L, F877L) ja darolutamidin kulkeutuminen aivoihin oli hyvin pientä.

Orion kehittää darolutamidia yhteistyössä Bayerin kanssa.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti.

Diagnoosihetkellä useimmilla miehillä on paikallinen eturauhassyöpä eli tauti rajoittuu vain eturauhaseen, ja sitä voidaan hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla. Syövän uusiessa ja levitessä tai muuttuessa etäpesäkkeiseksi perushoitona käytetään androgeenideprivaatioterapiaa (ADT-hoito). Noin viidellä prosentilla potilaista eturauhassyöpä on levinnyt jo diagnoosihetkellä. (Lähde: University of Maryland Medical Center. Prostate Cancer. Saatavilla osoitteessa: http://umm.edu/health/medical/reports/articles/prostate-cancer.)

Miehet, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) saavat ensimmäisenä hoitona hormoniterapiaa kuten ADT-hoitoa tai ADT-hoitoa yhdessä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa. Tästä hoidosta huolimatta useimmilla potilailla levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä etenee kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi (CRPC), millä voi olla vaikutusta potilaan elämänlaatuun ja eloonjääntiin. (Lähde: National Cancer Institute. Hormone Therapy for Prostate Cancer. Saatavilla osoitteessa: http://www.cancer.gov/types/prostate/prostate-hormone-therapy-fact-sheet.)

.

Tiedotteita ja lisätietoja

ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 

Alzheimerin tauti

I
IIa    

ORM-12741 on erittäin tehokas ja selektiivinen alfa-2c reseptorin (AR) antagonisti, jolla eläinmalleissa osoitetun tehon perusteella on ennustettu olevan suotuisia vaikutuksia kognitiivisiin ja käytösoireisiin Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Lääke oli myös hyvin siedetty ensimmäisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa, joita oli seitsemän. Se on ensimmäinen lääkeaine, joka vaikuttaa spesifisesti alfa-2C- alatyypin adrenergisiin reseptoreihin. Näiden reseptorien arvellaan vaikuttavan aivotoimintojen säätelyyn erityisesti stressitilanteissa. 

 

Orion kehittää ORM-12741-lääkeaihiota yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa. Orion kertoi vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteessaan 7.8.2018, että kliinisen vaiheen IIa -tutkimus on saatu päätökseen. Tutkimuksessa ei havaittu tavoiteltua tehoa. Tulokset arvioidaan yhdessä Janssenin kanssa, ja päätös hankkeen jatkosta tehdään myöhemmin.

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus, jota noin 60–70 % dementikoista sairastaa. Alzheimerin tauti on etenevä aivorappeumasairaus, joka hitaasti tuhoaa aivojen soluja. Taudin oireita ovat muun muassa muistihäiriöt ja taudin edetessä käytösoireet, kuten levottomuus, harhaisuus ja masennus. Alzheimerin taudissa aivojen hermosolut vahingoittuvat ja kuolevat hippokampuksen alueella, joka on tärkeä alue muistamisen ja oppimisen kannalta. Alzheimerin taudin syntymekanismia ei täysin tunneta, mutta monien muiden neurologisten sairauksien tapaan Alzheimerin taudin uskotaan olevan seurausta monien eri tekijöiden summasta. Alzheimerin tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa, ja nykyisillä lääkkeillä on vain kohtuullinen teho oireisiin. Vuonna 2010 maailmassa oli arviolta 36 miljoonaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta. (lähde: World Alzheimer Report 2012/Alzheimer's disease International)

 Tiedotteita ja lisätietoja

 

ALPO-tutkimus ClinicalTrials.govissa

 

Tutkimuspostereita

AAN 2013 

 ODM-109 (suun kautta annosteltava levosimendaani)

 ALS-tauti

 I  II    
 ODM-109 on suun kautta annosteltava levosimendaani. Levosimendaani sitoutuu selektiivisesti troponiini C:hen lisäten sydän- ja luurankolihasten kalsium-herkkyyttä. Simdax® (levosimendaani) on Orionin alkuperälääke äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoiseen suonensisäiseen hoitoon. Simdaxia® myydään yli 50 maassa Orionin tai yhteistyökumppanien toimesta. Toistaiseksi suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla ei ole myyntilupaa missään käyttöaiheessa. Olemmassa olevat tutkimukset osoittavat, että levosimendaani voi tukea pallealihaksen ja siten hengitysfunktion toimintaa sekä muiden luurankolihasten voimaa ja kestävyyttä amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavilla potilailla.   ALS (Amyotrofinen lateraaliskleroosi) on harvinainen, nopeasti etenevä neurologinen sairaus, joka johtaa motoristen hermosolujen kuolemaan aiheuttaen tahdonalaisten lihasten kuihtumista, heikentymistä ja lopulta halvaantumisen mukaan lukien hengityskyvyn menettäminen. Jälkimmäinen johtuu pallealihaksen halvaantumisesta. Hengityskyvyn menettäminen on ALS-potilaiden tavallisin kuolinsyy.     

ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä)

Parkinsonin tauti

I II    
ODM-104 on uusi molekyyli, joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella se on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.  Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jossa potilaan aivot eivät kykene tuottamaan riittävästi motoriikkaa säätelevää dopamiini-nimistä välittäjäainetta. Seurauksena on Parkinsonin taudille tyypilliset oireet kuten vapina, jäykkyys ja liikkeiden hitaus. Tällä hetkellä ei Parkinsonin tautiin tunneta parantavaa hoitoa, mutta saatavilla on lukuisia lääkkeitä ja muita hoitoja, joilla oireet saadaan paremmin hallintaan, potilaan elämä helpottuu ja sekä potilaan että omaisten ja hoitajien elämänlaatu paranee. Levodopa on dopamiinin luonnollinen esiaste ja näin ollen standardilääke Parkinsonin taudin oireiden hoidossa.

 Tiedotteita ja lisätietoja  

Nocifim-tutkimus ClinicalTrials.govissa 

ODM-203

(FGFR+VEGFR inhibiittori)

Kiinteät syöpäkasvaimet

I
II    

ODM-203 on kohdennettu ja potentti sekä fibroblastikasvutekijän reseptorin (FGFR) että verisuonikasvutekijän reseptorin (VEGFR) estäjä. Se on kehitetty estämään fibroblastikasvutekijästä riippuvaisten kasvainten etenemistä. ODM-203 on osoittautunut aktiiviseksi sekä FGFR- että VEGFR-riippuvaisissa non-kliinisissä tuumorimalleissa.

Kiinteät syöpäkasvaimet, joissa on perimän muutoksia FGFR:ssä

FGFR:n signaloinnin häiriöitä on kuvattu monissa kiinteissä syöpäkasvaimissa. Lisäksi sekä FGFR että VEGR edistävät kiinteiden kasvainten verisuonten uudismuodostusta. Tällaisia kasvaimia ovat esimerkiksi keuhkosyöpä, rakkosyöpä ja rintasyöpä. Monilla eri lääkeyrityksillä on sekä prekliinisessä että kliinisessä kehityksessä molekyylejä, joiden kohteena on FGFR.

 Tiedotteita ja lisätietoja

KIDES-tutkimus Clinical Trials.govissa 

ESMO 2016: ODM-203 Phase I study poster Rodon et al 2016

ASCO 2016: Dose escalation study of ODM-203. Rodon et at 2016

TAT 2016: ODM-203 dose escalation study poster

AACR 2015: ODM-203 nonclinical poster Holmström et al 2015

ODM-207 (BET-proteiinien estäjä)

Syöpä

I

     

ODM-207 on kokeellinen, kemikaaliselta rakenteeltaan ainutlaatuinen molekyyli, joka rajoittaa syöpäsolujen kasvua estämällä selektiivisesti BET-proteiineja. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia esimerkiksi useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa.

 

 Tiedotteita ja lisätietoja  

 

AACR 2016: ODM-207 nonclinical poster 2016 Björkman et al
   

 = vaihe meneillään 

    

= vaihe valmis