Usein kysytyt kysymykset

Mitä ideoilleni tapahtuu kilpailun jälkeen?

Orion valitsee, minkä ideoiden tiimoilta jatketaan keskustelua yhteistyöstä. Jatkokeskustelua varten tehdään tarpeen mukaan salassapitosopimus. Keskustelun lopputulemana voi olla yhteistyösopimus ideaan liittyen. Muut ideat ja ideoiden lähettäjien tiedot hävitetään Orionin tietokannasta viimeistään vuosi kilpailun voittajien valinnan jälkeen. Kilpailuun osallistuminen ei rajoita idean käyttöä millään tavalla, ellei asiasta tehdä erillistä sopimusta Orionin kanssa.

Ostaako Orion kilpailussa ideani vain mahdollisella palkintorahalla?

Ei, vaan palkinto liittyy ainoastaan kilpailuun. Kilpailuun osallistuminen ei vaikuta idean omistukseen. Mahdolliseen jatkossa tapahtuvaan yhteistyöhön liittyen sovitaan myös kustannusten kattamisesta ja mahdollisista muista rahallisista ehdoista erillisellä sopimuksella.

Miten valittu yhteistyöprojekti etenee?

Mahdollisesta jatkoyhteistyöstä Orion keskustelee ideoineen ryhmän kanssa ja suunnitelma etenemisestä tehdään yhdessä.

Mitä Orion voi julkaista ideaan liittyen kilpailun aikana?

Idean nimi ja ideoijien nimet saatetaan julkistaa. Lisäksi selityksenä voidaan julkaista lyhyt kuvaus ideasta siihen tietoon perustuen, mitä kilpailun kaavakkeelle ideoija on kirjannut (ei-luottamuksellista tietoa). Ennen tietojen julkaisemista idoijaan ollaan yhteydessä.

Mitä tapahtuu ehdotuksille ensimmäisen kierroksen jälkeen?

Kilpailussa on kaksi vaihetta. Orion valitsee ehdotuksista ne, jotka etenevät toiselle kierrokselle ja pyytää yksityiskohtaisemman selvityksen. Orion antaa kaikille kilpailuun lähetetyille ehdotuksille lyhyen palautteen.

Mitä tapahtuu ehdotuksille toisen kierroksen jälkeen?

Orionin sisäinen ideoita evaluoiva toimikunta nimeää kolme finalistia jokaisesta kategoriasta. Finalistit esittelevät ideansa symposiumissa Orionin pääkonttorilla Espoossa. Voittajat julistetaan juhlavassa gaalaillassa symposiumin jälkeen.

Mitä avoin innovaatio tarkoittaa?

Avoimelle innovaatiolle on monia määritelmiä, mutta avoimen innovaation kehittäjän Henry Chesbrough’n mukaan se tarkoittaa jaettua innovaatioprosessia, jossa tieto ja ideat kulkevat yli organisaatiorajojen. Avoimeen innovaatioon liittyy rahallisia ja ei-rahallisia mekanismeja ja prosessi liittyy yrityksen liiketoimintamalleihin. Orion toivoo, että tämä kilpailu johtaa verkostoitumiseen ja yhteistyösuhteisiin suomalaisten tutkijoiden kanssa sekä kumpaakin osapuolta hyödyttäviin projekteihin.

Onko väliä kirjoittaako kilpailuehdotuksen suomeksi vai englanniksi?

Toivomme, että ideat kirjataan englanniksi, koska ideoita evaluoivassa tiimissä on myös henkilöitä, jotka eivät osaa suomea.

Voinko lähettää useita ideoita kilpailuun?

Kyllä, voit lähettää useita ideoita joko samaan tai eri kategorioihin.

Voinko liittää idean mukaan luottamuksellista ja julkaisematonta dataa?

Hakemuksissa tulee olla vain ei-luottamuksellista tai julkaistua tietoa. Jos tutkimusryhmä haluaa kertoa luottamuksellista tietoa ja Orion suostuu sitä ottamaan vastaan, erillinen salassapitosopimus tarvitaan. Ota yhteyttä sähköpostitse oriontation@orion.fi

Onko Orion kiinnostunut yhteistyöstä kilpailun ulkopuolella?

Olemme kiinnostuneita keskustelemaan yhteistyöstä myös kilpailun ulkopuolella. Ota yhteyttä sähköpostitse oriontation@orion.fi

Voinko käyttää mahdollista palkintorahaa kongressiosallistumiseen?

Voittajien palkinto on 10 000€ verottomana ja myönnetään idean lähettäneelle tiimille jaettuna tiimin jäsenten kesken. Orion ei rajoita palkintorahan käyttöä millään tavalla.