Säätiön hallinto

Orionin Tutkimussäätiön hallituksessa on 11 jäsentä. He edustavat tuettavien alojen tieteellisiä järjestöjä, Suomen viittä lääketieteellistä koulutusyksikköä ja Orion Oyj:tä.

Säätiön asiamies:

Anu Imppola

Anu.imppola(at)orion.fi

010 426 3803

Hallituksen jäsenet:

Dekaani Risto Renkonen

puheenjohtaja

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk
ja HUSLAB

Kliininen mikrobiologia

Johtava ylilääkäri Petri Bono

vara-
puheenjohtaja

HYKS Syöpäkeskus

Syöpätaudit ja sädehoito

Professori Janne Backman

jäsen

Helsingin yliopiston
lääketieteellinen tdk

Kliininen farmakologia
ja lääkehoito

Professori Sohvi Hörkkö

jäsen

Nordlab Oulu,
Oulun yliopiston
lääketieteellinen tdk

Kliininen mikrobiologia ja immunologia

Professori Eeva Moilanen

jäsen

Tampereen yliopisto,
Lääketieteen yksikkö

Farmakologia

Professori Pirjo Nuutila

jäsen

Turun yliopiston
lääketieteellinen tdk ja VSSHP

Sisätaudit ja endokrinologia

Professori Asla Pitkänen

jäsen

Itä-Suomen yliopiston
terveystieteiden tdk

Neurotieteet

Professori Pauli Puolakkainen

jäsen

Helsingin yliopisto

Kliininen lääketiede, kirurgia

ELT, dosentti Juhani Taponen

jäsen

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tdk

Eläinlääketiede, 
märehtijöiden lisääntyminen

Varadekaani Pia Vuorela

jäsen

Helsingin yliopiston
farmasian tdk

Farmaseuttinen biologia

Professori Jari Yli-Kauhaluoma

jäsen

Helsingin yliopiston
farmasian tdk

Lääkeainekemia