Apurahojen myöntäminen

Vuodelle 2017 myönnettävät apurahat julkistetaan poikkeuksellisesti Orionin 100-vuotisjuhlasymposiumin yhteydessä 10.2.2017.

Myönnetyt apurahat julkistetaan Tutkimussäätiön www-sivuilla yleensä marraskuussa.

Myönnetyn apurahan käytön muuttaminen

Apurahat on käytettävä kahden vuoden kuluessa myöntämisestä ja perustellusti voi saada Tutkimussäätiöltä vuoden lisäaikaa. Käyttötarkoituksen muutokseen on pyydettävä säätiön lupa.

Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä

Suuren apurahan (yli 5 000 euroa) saaneen henkilön on toimitettava säätiölle enintään yhden A4-sivun mittainen selvitys apurahan käytöstä. Selvitys on annettava viimeistään kahden vuoden kuluttua apurahan maksusta. Kuitteja ei tarvita.

Pienten apurahojen (korkeintaan 5 000 euroa) käyttöä ei tarvitse selvittää.