Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Suomessa

31.5.2016 Orion on avoimuuden kannalla kertoessaan yhteistyöstään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Koemme tämän yhteistyön tärkeäksi koko yhteiskunnan kannalta - ja toivomme sen vahvistuvan entisestään lisääntyvän läpinäkyvyyden myötä.

Lähtökohtana läpinäkyvyys  ja EFPIA:n säännöt

Orion on EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsen. EFPIA on eurooppalaisten lääketutkimusta ja -valmistusta tekevien lääkeyritysten sekä kansallisten lääkeyrityksiä edustavien etujärjestöjen kattojärjestö. Orion on suoraan EFPIA:n jäsen. Orion ei ole Suomessa toimivan EFPIA:n paikallisen etujärjestön Lääketeollisuus ry:n jäsen.

Orionin julkistamisperiaatteet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistetuista taloudellisista etuuksista perustuvat EFPIA:n sääntöihin. Julkistamisen päämääränä on lisätä läpinäkyvyyttä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä tapahtuvaan yhteistyöhön. Julkistaminen tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa. Julkistaminen koskee vuonna 2015 tapahtunutta yhteistyötä Suomessa. Julkaisemme muissa Euroopan maissa tapahtuneen yhteistyön näiden maiden verkkosivuillamme.

Terveydenhuollon ammattilaisten jatkokoulutus

Orion tukee terveydenhuollon ammattilaisten ammatillista kehittymistä ja täydennyskoulutusta Suomessa. Koulutukset järjestään yhteistyössä terveydenhuollon yksiköiden tai lääkäri- ja muiden terveydenhuollon ammatillisten yhdistysten kanssa. Koulutustilaisuuksien ohjelma on ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin suunniteltua.  Julkistamme koulutustapahtumien järjestämiseen liittyvät tapahtumakustannukset, muun muassa rekisteröintikustannukset ja näytteilleasettajakustannukset, yhteenvetomuodossa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi vuotuiset Lääketiedepäivät eri puolilla Suomea, Farmasianpäivät sekä Apteekkaripäivät. Tilaisuuksia on ollut yhteensä 103 vuonna 2015.

Luentopalkkiot

Koulutustilaisuuksien luennoitsijoille maksetaan yleisten suositusten mukainen luentopalkkio. Luentopalkkion suuruus riippuu luentojen määrästä, pituudesta, laajuudesta ja tarvittavasta valmistautumisajasta.

Keskimääräiset luentopalkkioiden suuruudet ovat: 

Lääkäri, asiantuntija, tutkija:

-          45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 450 euroa

-          90 min. luento eri paikkakunnalla 650 euroa

Ylilääkäri, johtava asiantuntija, professori:

-          45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 650 euroa

-          90 min. luento eri paikkakunnalla 800 euroa

Maksetut luentopalkkiot sekä luentotilaisuuksiin liittyvät matka- ja majoituskulut julkistamme henkilötasolla, jos asianomainen luennoitsija on antanut siihen suostumuksensa. Jos luennoitsija ei ole antanut suostumustaan henkilötason julkistamiseen, julkistamme tiedot yhteenvetomuodossa.

Majoituskulut kotimaassa

Suurin osa Orionin tukemista terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksista tapahtuu paikallisesti eri puolilla Suomea ja ne ovat lyhytkestoisia. Niihin ei liity rekisteröintikuluja eikä matka- ja majoituskuluja.

Orionilla on Suomessa yli 2 700 työntekijää, joille järjestetään koulutusta Orionin omissa toimitiloissa. Orionin omia tiloja käytetään myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksissa. Näihin koulutuksiin ei yleensä liity matka- tai majoituskuluja. Koulutuskeskuksessa on kuitenkin myös mahdollisuus majoittua tarvittaessa. Majoittumisen hinta terveydenhuollon ammattilaiselle omissa tiloissamme on 60,50 – 65,00 euroa /vrk.

Julkistamme Suomessa järjestettyjen koulutustilaisuuksien yhteydessä majoittuneiden terveydenhuollon ammattilaisten lukumäärät ja tästä aiheutuneet matka- ja majoituskustannukset yhteenvetomuodossa vuodelta 2015. Vuoden 2016 aikana olemme keränneet näitä tietoja myös henkilötasolla ja tulemme julkistamaan ne vuonna 2017.


Kansainväliset kongressit ja niihin liittyvät kustannukset

Orion on kutsunut terveydenhuollon organisaatioista edustajia muutamiin eurooppalaisiin lääketieteellisiin kongresseihin. Kutsut on osoitettu terveydenhuollon yksikköön, joka nimeää itse edustajansa kongressimatkalle. Kongressit liittyvät niihin terapia-alueisiin, joissa Orion tekee alkuperälääketutkimusta. Näihin ulkomaisiin kongresseihin liittyvät rekisteröinti-, matka- ja majoituskulut julkistetaan sen terveydenhuollon organisaation nimellä ja suostumuksella, jonka edustajia kongressimatkalla on ollut.

 

Tutkimus- ja tuotekehitys (T&K)

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet raportointikaudelta julkistetaan yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät tutkijalääkäripalkkiot sekä lääketutkimushankkeisiin liittyvät konsultaatiopalkkiot. Tähän raporttiin ei ole sisällytetty Orionin hallituksen lahjoituksia lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Lisätietoa

Julkistetut summat eivät matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta sisällä arvonlisäveroa. Kaikki summat on ilmoitettu euroina. Tarkemmat tiedot julkistettavista summista löytyvät oheisesta taulukosta.

Mahdolliset lisäkysymykset aiheesta pyydämme osoittamaan meille oheisella lomakkeella.

Lue myös Orionin reseptilääkkeiden markkinoinnista Suomessa vastaavan markkinointijohtaja Peter Lindströmin artikkeli aiheesta.