Johdon lausunto

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen lausunto vastuuraporttiimme vuodelta 2015

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

Vastuullisuuden tarkasteluun ja arviointiin tulee joka vuosi uusia aiheita, joihin yritysten odotetaan vastaavan aiempien lisäksi. Joskus yritykset antavat niihin itse aihetta. Vastuullisuudelle ei ole määritet­tävissä ylintä laatutasoa, sellaista, jossa kaikki asiat ovat niin hyvin kunnossa, ettei parannettavaa enää ole. Mekin Orion-konsernissa tunnistamme jatkuvasti seikkoja, joissa voimme kehittää käytäntöjämme.

Lääkeyhtiöt ovat olleet jo pitkään tiukan viranomaissääntelyn alaisia. Vastuumme tuotteesta ja sen turvallisuudesta on viety muihin toimialoihin verrattuna poikkeuksellisen pitkälle viranomais­määräyk­sin, joita on noudatettava toimiluvan menettämisen uhalla. Laajasti toimialansa muiden toimijoiden kanssa verkostoituneina lääke­yhtiöillä on velvollisuus varmistua myös siitä, että kumppanit täyttävät samat laadulliset kriteerit, jotka lääkeyhtiöiden on täytettävä omassa toiminnassaan. Näin laatu­vaatimukset ketjuttuvat laajalle ja syvälle hankinta­ketjuissa. Sataprosenttisen virheetöntä lääkeyhtiötä ei tästä huolimatta ole, ja tuskin tuleekaan. Yritys, joka on tietoinen maineensa merkityksestä menestykselleen, korjaa puutteet viipymättä. Me Orionissa reagoimme välittömästi niin itse havaitsemiimme korjauskohteisiin kuin viranomaisen tai kumppaniemme tarkastuksissaan kirjaamiin puutteisiin.  

Olemme saaneet vastuullisuuskysymyksissä aikaan paljon lisää vuoden 2015 kuluessa. Olen erityisen ylpeä hyvästä suorituskyvystämme molemmissa vastuullisuutemme strategisissa mittareissa. Tuottamamme kokonaisjäte ja varsinkin vaarallinen jäte väheni edelleen ja oli lähes neljänneksen vähemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Tämä kertoo parantuneesta materiaalitehokkuudesta, jolla on välitön vaikutus myös taloudelliseen suoritukseemme. Myös LTI 1 –tapaturmataajuudessa, johon luetaan kaikki poissaoloon johtaneet tapaukset, ylsimme juuri ja juuri alle ylärajaksi asettamamme 7:n. Vuonna 2016 pyrimme sitä edelleen pienempään. Vielä on matkaa nollaan tapaturmaan, joka on päämäärämme. Vuoden varrella saimme valmiiksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sekä siihen liittyvänä erillisosana myös energianhallintajärjestelmän.

FIBSin (Finnish Business and Society, suomalainen yritysvastuuverkosto) tuore tutkimusraportti kertoo, että hankintalähteiden hallinta on suurin vastuullisuushaaste kaikilla teollisilla toimialoilla. Tulokset omista tarkastuksistamme viestivät siitä, että toiminnan laatu on syytä käydä selvittämässä paikan päällä.

Mielestäni yritysten toiminnallinen eettisyys on tänä päivänä mitä painavin asia vastuullisuuskysymysten kokonaisuudessa. Huono harkinta ja lyhytnäköiset valinnat nopeisiin tuloksiin pääsemiseksi voivat sisältää melkoisen maineriskin. Meille Orionissa ainoa hyväksyttävä tapa on tehdä asiat oikein, niin, että toimintamme kestää kriittisimmänkin arvioinnin. 

 

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja