Henkilöstövastuu

Olemme huipputeknologian yritys, jossa ammattimainen toiminta, vaativa osaaminen ja pyrkimys hyviin tuloksiin hyvässä yhteistyön hengessä ovat keskeisiä menestystekijöitämme. Hyvinvoinnin rakentajina rakennamme myös oman työyhteisömme hyvinvointia.

Vastuu henkilöstöstä ja työyhteisöstä

Vastuuraportissa 2015 sivut 4154

 

Meille on tärkeää, että palveluksessamme olevat ihmiset voivat työskennellä rakentavassa ja kannustavassa ilmapiirissä ja altistumatta terveysriskeille ja vaaratekijöille. Johtamisessa korostamme hyvien esimiestaitojen tärkeyttä sekä ammatillisen osaamistason aktiivista ylläpitoa ja kehittämistä. Konsernimme yhteiset arvot, eettiset ohjeet ja politiikat ohjaavat valintojamme ja toimintatapojamme.

Varsinaisina indikaattoreina tarkastelemme tässä jaksossa poissaolojen takia menetettyjä työtunteja ja niiden syitä sekä koulutuspäiviä henkilöä kohden. Aiemmissa raporteissamme indikaattoreina esitetyt tiedot henkilöstömme rakenteesta ja sen kehittymisestä esitämme nyt raportin Taulukko-osassa sekä sivulla 52 esitetyssä kuvauksessa.

 

Poissaolojen takia menetetyt työtunnit ja niiden syyt on työterveys- ja -turvallisuusasioiden keskeinen indikaattori. Vuodelta 2015 se osoittaa huomattavaa parannusta. Erinäisten poissaolojen takia menetettyjen työtuntien kokonaismäärä väheni noin 15 % edellisvuodesta. Vastaavasti poissaolosuhde 3,5 % oli koko yritysvastuun raportointihistoriamme pienin. Poissaolotuntien kokonaismäärästä noin 98 % johtui omasta tai lapsen sairastamisesta. Myös sairastavuusprosentti 3,2 pieneni raportointihistoriamme pienimpään lukemaan. Palkallisiin sairauslomiin menettämiemme työtuntien määrä väheni lähes 12 %. 

Tapaturmien takia menetimme työaikaa yhteensä 3 608 (4 304 vuonna 2014) tuntia. Työpaikalla sattuneiden tapaturmien vuoksi menetimme vain 1 912 (2 624) tuntia. Tämäkin luku oli raportointihistoriamme pienin. 

 

 

Poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui työpaikoillamme nyt vain 29, kun kahtena edellisenä vuonna niitä sattui 45 ja 44, ja kolmen tai useamman päivän poissaoloon johtaneita oli nyt vain 11. Tapaturmataajuus LTI 3 pieneni suurella hyppäyksellä 2,5:een edellisvuoden 6,8:sta. Konsernimme strategisten tavoitteiden toteutumista kuvaavaan mittaristoon vuodesta 2015 alkaen sisältyvä indikaattori LTI 1 oli 6,5, johon luetaan kaikki poissaoloihin johtaneet työpaikka­tapaturmat. Tavoitteenamme ollut ”alle 7” tuli näin saavutetuksi. Vertailuvuosina vastaava luku oli 10:n paikkeilla.