Vastuuraportti 2015

Orion-konsernin yritysvastuuraportti vuodelta 2015 on julkaistu 2.5.2016.

Raporttimme vuodelta 2015 on seitsemäs yritysvastuuraporttimme.

Raportti on saatavilla PDF-tiedostona tästä. 

Toisin kuin aiemmat yritysvastuuraporttimme, vuodelta 2015 antamamme raportti ei perustu suoraan GRI:n viitekehykseen. Olemme jäsentäneet tarkasteltavia asioita uudelleen ja muokanneet kerrontaa vähemmän kaavamaiseksi. Olemme uudistaneet johtamistapojen kuvauksia ja jättäneet pois toimintamme kannalta epärelevantteja indikaattoreita. Raportointimme kattaa konsernin kaikki liiketoiminnat. Ympäristötiedot kattavat vain Suomessa sijaitsevat toimipaikkamme.

Vastuuraportin alussa olevaan Yhtiön profilointiin sisältyy toimitusjohtaja Timo Lappalaisen arvio ajankohtaisista haasteistamme vastuullisuuskysymyksissä.

Kunkin aihealueen tarkastelun alussa on johtamistavan kuvaus, jossa selostamme keskeisiä käytäntöjämme. Raporttiin sisältyvät johtamistapojen kuvaukset ovat saatavilla myös web-sivuina.

Indikaattoreissa tarkastelemme kehittymistämme tarkasteluvuoden ja kahden edeltäneen vuoden luvuilla.

Raportin lopun Taulukko-osaan olemme koonneet yhteenvedon indikaattoreissa raportoiduista luvuista. Lisäksi Taulukko-osasta löytyvät henkilöstön rakennetta koskevat tiedot.

Mitä Yritysvastuuraporttimme 2015 kertoo? 

Tärkein vastuumme on vastuu tuotteesta ja sen turvallisuudesta käyttäjälleen

Tuotevastuu on kaikista vastuistamme ensisijaisen tärkeä. Tämän vastuun kantamisessa on paljon huolehdittavaa ja varmistettavaa: toimitusketjun tulee täyttää GxP-määräykset tinkimättömästi päästä päähän, siihen osalliset tavaran ja palvelujen toimittajat mukaan lukien. Lääkkeen on oltava sille vahvistettujen spesifikaatioiden mukainen. Tekemämme virheet eivät saa edetä tuotteittemme mukana markkinoille asti. 

Lue lyhyt yhteenveto tuotevastuustamme täältä.
Tuotevastuun jakso löytyy raportin PDF-tiedoston sivuilta 15–23.

Ympäristövaikutustemme hallinnan avainsana on tehokas resurssien käyttö

Pyrimme toimintamme ja tuotantolaitostemme ympäristöä kuormittavien vaikutusten mahdollisimman hyvään hallintaan soveltamalla EHS-asioiden hallintajärjestelmässämme määritettyjä johtamisperiaatteita ja käytäntöjä. Vuoden 2015 kesällä vahvistetun EHS-järjestelmämme aihealueisiin sisältyvät ympäristöasiat, energiatehokkuus, työterveys sekä työ- ja prosessiturvallisuus. Kantavana periaatteena on osoittaa jatkuvaa parantamista seikoissa, joissa parannettavaa on.

Lue lyhyt yhteenveto ympäristövastuustamme täältä.
Ympäristövastuun jakso löytyy raportin PDF-tiedoston sivuilta 24–39.

Vastuussa henkilöstöstä ja työyhteisöstä painottuu huolehtiminen hyvinvoinnista

Vastuuraportin tässä jaksossa kuvaamme, millainen työyhteisö konsernimme on ja millaisin periaattein ja käytännöin toimimme tunnuslauseemme mukaisesti ”hyvinvoinnin rakentajina". Onnistumme yhdessä, kun teemme arvokasta ja asiakkaillemme merkityksellistä työtä, olemme vastuullinen työnantaja ja erinomainen ja houkutteleva työpaikka sekä huolehdimme työhyvinvointimme ja osaamisemme jatkuvasta kehittämisestä.

Luonnehdinta konsernimme henkilöstörakenteesta esitetään raportin sivulla 52. Henkilöstömme rakennetta koskevat, aiemmin indikaattoreina raportoidut tiedot löytyvät raportin Taulukko-osasta.

Lue lyhyt yhteenveto henkilöstövastuustamme täältä.

Henkilöstövastuun jakso löytyy raportin PDF-tiedoston sivuilta 40–53.

 

Aiemmat vastuuraporttimme

Orionin vastuuraportti 2014

Orionin vastuuraportti 2013

Orionin vastuuraportti 2012

Orionin vastuuraportti 2011

Orionin vastuuraportti 2010

Orionin vastuuraportti 2009