Orion tukee koulutusta kehitysmaissa Planin yrityskumppanina

Orion-konsernin kaikille toiminnoille yhteinen hyväntekeväisyyskohde on Plan-järjestö, jota olemme tukeneet yrityskumppanina vuodesta 2011.

Kehitysyhteistyöjärjestö Plan on Orionin konsernitason avustuskohde. Yhteistyömme Plan Suomen kanssa alkoi vuonna 2011, jolloin liityimme Planin yrityskumppaniksi kehitysmaiden lasten varhaiskasvatusta tukeneeseen hankkeeseen.

Vuodesta 2014 alkaen Plan-kohteemme on Koska olen tyttö -kampanja, jolla Plan pyrkii edistämään kohdemaissaan tyttöjen mahdollisuuksia käydä koulua ja saada laadukasta koulutusta. Erityisen tärkeää on huolehtia teini-ikäisten tyttöjen mahdollisuudesta jatkaa opintojaan alakoulunkin jälkeen. Plan on keskittynyt kitkemään lapsiavioliittoja ja tyttöihin kouluissa kohdistuvaa fyysistä, henkistä ja seksuaalista väkivaltaa etenkin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

Plan kertoo Koska olen tyttö -hankkeestaan ja sen edistymisestä nettisivullaan osoitteessa www.plan.fi/fi-FI/koska-olen-tytto.

Lisätietoa Plan Suomen toiminnasta: www.plan.fi.

Lisätietoa Plan Internationalin toiminnasta (englanniksi): plan-international.org.

Tuemme myös potilasjärjestöjä ja lääketieteellistä tutkimusta rahoittavia säätiöitä

Konsernimme johto on linjannut lahjoituspolitiikassamme perusteet, joita noudatamme vastikkeettomassa tarkoituksessa antamamme tuen jakamisessa. Lukuisten pienten ja monenkirjavien kohteiden sijaan keskitymme tukemaan yhtä, konsernin kaikille toiminnoille yhteiseksi valittua hyväntekeväisyysjärjestöä. Tuemme myös lääketutkimusta rahoittavia säätiöitä sekä potilasjärjestöjä. Muunkinlaisia hyvinvoinnin rakentamisen tunnuslauseeseemme luontuvia tuen tarvitsijoita on paljon, mutta näin pystymme parhaiten hallinnoimaan antamaamme tukea ja huolehtimaan toimenpiteistä, joista sovimme tapauskohtaisesti tukea saavien kohteiden kanssa.

Potilasjärjestöt ovat toimialallemme erinomaisesti luontuvia kohteita, joilla on tärkeä yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen tehtävä tiedon ja henkisen tuen jakajina, kuntoutuksen järjestäjinä ja potilaita ja heidän perheitään yhdistävinä vertaistukiorganisaatioina. Potilasjärjestöyhteistyön vuosiraporteistamme ilmenevät kulloinkin tukeamme saaneet yhdistykset sekä ne monenkirjavat tavat, joilla olemme tukeneet niiden toimintaa, kuten esimerkiksi osallistumalla jonkin koulutustilaisuuden tai sairaudesta kertovan tietopaketin kustannusten kattamiseen. Potilasjärjestöille annettavan tuen jakamisesta päättää lääkemarkkinointiorganisaatiomme vuosibudjettinsa rajoissa.

Orionin osakkeenomistajat ovat joka vuosi yhtiökokouksissa päättäneet lahjoittaa hallituksen ehdotuksen mukaisen osan osakkeenomistajille kuuluvasta vuosituloksestamme lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Hallitus päättää tuen jakamisesta kohteille. Vuoden 2013 tuloksesta tämä summa oli 250 000 euroa.