Potilasjärjestöyhteistyö

Julkaisemme lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä. Raporttimme kattavat kaikki ne Euroopan maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio.

Euroopan maissa lääkeyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan lääkemarkkinoinnin eettisiä ohjeita, jotka perustuvat eurooppalaisten lääkeyhtiöiden keskusjärjestön EFPIAn periaatteisiin. EFPIAn eettiset koodit ja niistä johdetut maakohtaiset eettiset periaatteistot ovat saatavilla EFPIAn internet-sivuilla osoitteessa http://www.efpia-e4ethics.eu/.

Eettisissä ohjeissa on määritelty myös toimintatavat, joita lääkeyhtiöiden edellytetään noudattavan suhteissaan potilasjärjestöihin. Läpinäkyvyyden vuoksi ohjeet velvoittavat lääkeyhtiöitä antamaan paikallisilla internet-sivuillaan vuosittain julkisen selvityksen yhteistyönsä muodoista potilasjärjestökohtaisesti.

Orionin potilasjärjestöyhteistyö konsernin laajuisesti

Orion julkaisee maakohtaisen erittelyn omien markkinointiorganisaatioidensa potilasjärjestöille antamasta tuesta vuosittain alkaen vuodesta 2010. Erittelyt ovat saatavilla englanninkielisinä PDF-tiedostoina alla olevista linkeistä.

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2016

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2015

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2014

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2013

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2012

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2011

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2010

Orionin potilasjärjestöyhteistyö Suomessa

Suomessa noudatettavien lääkemarkkinoinnin eettisten ohjeiden 50 §:n mukaan lääkeyhtiöiden tulee julkaista vuosittain luettelo tukemistaan potilasjärjestöistä. Tietojen yhteydessä tulee antaa lyhyt kuvaus tuen luonteesta. Julkaistujen tietojen tulee myös olla helposti saatavilla niitä etsivälle. Tietojen esittämisvelvollisuus astui voimaan vuonna 2008. Päättyneiden vuosien raportit Orionin Suomessa antamasta tuesta sisältyvät yllä lueteltuihin, konsernin laajuisiin vuosiraportteihin. Koska Suomea koskevat tiedot tulee päivittää 3 kk:n välein, esitämme meneillään olevan vuoden tiedot alla olevassa taulukossa.

 

Potilasjärjestö

Vuodelle 2017 sovitut yhteistyömuodot

Suomen Parkinson-liitto ry 

Ammattihenkilöstön koulutuspäivien kahvitukset ja luennoitsija (600 €)

Ilmoitus Parkinson postia -lehdessä (3 000 €)

Potilasohjeiden (Parkinson ja dystonia) tuotannon yhteistyötä (1 000 €)

Allergia- ja astmaliitto ry

Näyttely ammattihenkilöstön koulutuspäivillä (1 600 €)

Ilmoituksia Allergia & Astma -lehdessä (10 300 €)

Suomen Sydänliitto ry

Näyttelytila Sydänpäivä-tilaisuudessa

Potilasoppaiden painotyön tukeminen (3 500 €)

Iholiitto ry

Esitteiden ja oppaiden tuotannon ytheistyötä (14 000 €)

Diabetesliitto ry

Näyttelytila Diabetespäivien yhteydessä (1 350 €)

Ilmoituksia Diabetes & Lääkäri -lehdessä (15 800 €)

Banner-mainos diabetes.fi-sivustolla (1 000 €)

Epilepsialiitto ry

Kultainen Kumppanuus 2017 (3 000 €)

Ilmoitus Epilepsia-lehdessä (1 200 €)

Suomen Nivelyhdistys ry

Kannatusjäsenyys 2017 (600 €)

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry

Tuoteinformaatiota Allergiaportaalissa (8 600 €)

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Ilmoituksia Kilpi-jäsenlehdessä (3 160 €)

Suomen Dystoniayhdistys ry

Ilmoituksia yhdistyksen jäsentiedotteessa (100 €)

Psoriasisliitto ry

 Ilmoituksia Ihon aika -jäsenlehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla (22 3000 €)