Yhtiökokous 2017

Orionin vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22. maaliskuuta 2017 Helsingin Messukeskuksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella 8. helmikuuta 2016.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 2017

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.3.2017 klo 18.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a)    sähköisesti alla olevan linkin kautta
b)    puhelimitse numeroon 010 426 5252 (maanantai–perjantai klo 8.00–18.00)
c)    kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia pyydetään noudattamaan yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä

Tietosuojaseloste

Valtakirjapohja yhtiökokousta varten

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

10.3.2017

Viimeinen ilmoittautumispäivä

16.3.2017 klo 18:00 mennessä

Yhtiökokous

22.3.2017 klo 14:00

Osingonjaon täsmäytyspäivä

24.3.2017

Osingon maksupäivä

31.3.2017

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

Yhtiökokouskutsu

Tilinpäätöstiedote 2016 (julkaistu 8.2.2017)

Tilinpäätös 2016: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2016

Tilintarkastuskertomus 2016

Orionin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2017

Esityslista

Voitonjakoehdotus

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muuttamiseksi

Nimitysvaliokunnan suositus

Nimitysvaliokunnan suositus

Yhtiökokoukseen 2017 liittyvät pörssitiedotteet

Yhtiökokouskutsu 8.2.2017

Vuoden 2016 tilinpäätöstiedote 8.2.2017

Nimitysvaliokunnan suositus 24.1.2017

Vaatimus saada asia käsiteltäväksi vuoden 2017 yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Orionin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 käsiteltäväksi tulee toimittaa Orionin hallitukselle viimeistään perjantaina 13. tammikuuta 2017. Pyyntö tulee esittää kirjallisena ja se tulee toimittaa Orion Oyj:n hallituksen sihteerille, Olli Huotarille osoitteeseen Orion Oyj, Olli Huotari, PL 65, 02101 Espoo, tai sähköpostitse olli.huotari(at)orion.fi.