Osingot

Osinkopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. 

Osinkohistoria

Vuosi

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006 proforma

Osinko, euroa

1,55 1)

1,30

1,30

1,25

1,30

1,30

1,20

1,00

0,95

1,00

1,00

Pääoman palautus, euroa

     

 

 

0,12

0,06

0,10

 

 

 

1) Osinko 1,35 euroa + ylimääräinen juhlaosinko 0,20 euroa.

A- ja B-osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osinkojen maksaminen

Osinko ja pääoman palautus maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Orionin osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön hallussa täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään täsmäytyspäivään mennessä, maksetaan osinko ja pääoman palautus vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Osinkojen vanhentumisaika on kolme (3) vuotta maksupäivästä yleisten vanhentumissääntöjen mukaisesti.