Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

 

2012

2013 

2014

2015

2016

Osakekohtainen tulos1), €

1,47

1,46

1,50  1,48 1,77

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, €

1,23

1,02 

1,72  1,51 1,62

Osakekohtainen oma pääoma, €

3,62

3,66 

3,66  4,22 4,57

Osingot yhteensä, milj. €

 183,2

175,7 

182,9  183,1 217,7

Osingonjakosuhde, %

 88,4 %

85,6 % 

86,7 %  87,8 % 87,6 %

Osakekohtainen osinko, €

1,30

1,25

1,30

 

1,30

1,552)

Osakekohtainen pääoman palautus, €

-

-

-

-

Osakkeita yhteensä 31.12.

141 257 828

141 257 828

141 257 828

141 257 828

141 257 828

     Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman 
     yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

140 914 572

141 006 092 

140 688 163

140 830 112

140 474 462

Osakkeiden kokonaisvaihto Nasdaq Helsingissä, % koko osakemäärästä

62,4 %

56,1 % 

54,8 %

49,5 %

41,8 %

Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. €

3 120,2

2 867,5 

3 595,6

4 496,9

5 944,1

 

 

 

     

A-osake

 

 

     

Osakemäärä 31.12.

43 267 218

42 022 816 

40 412 981

38 906 154

38 294 154

Efektiivinen osinkotuotto, %

 5,9 %

6,1 % 

5,2 %  4,1 % 3,7 %

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)

15,00

13,94 

16,69  21,51 23,94

Päätöskurssi 31.12., €

22,05

20,35 

25,03

 

31,83

42,38

Kauden alin kurssi, €

13,31

17,30 

19,13  24,90 27,70

Kauden keskikurssi, €

16,82

20,60 

25,70  31,07 34,37

Kauden ylin kurssi, €

22,57

24,42 

31,11  38,69 42,91

Vaihdettu osakemäärä Nasdaq Helsingissä,  1 000 kpl

4 055

2 736 

2 595  2 868 1 984

     Vaihdon osuus osakemäärästä, %

9,1 %

6,4 % 

6,3 %  7,2 % 5,1


 

 

 

     

B-osake

 

 

     

Osakemäärä 31.12.

97 990 610

99 235 012 

100 844 847  102 351 674 102 963 674

Efektiivinen osinkotuotto, %

 5,9 %

6,1 % 

5,0 %  4,1 % 3,7 %

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)

 15,09

13,99 

17,18  21,60 23,89

Päätöskurssi 31.12., €

22,18

20,42 

25,77  31,97 42,29

Kauden alin kurssi, €

13,31

17,28 

19,07  25,47 27,79

Kauden keskikurssi, €

16,26

20,16 

25,59  31,08 34,54

Kauden ylin kurssi, €

22,74

24,58 

31,33  38,86 43,10

Vaihdettu osakemäärä Nasdaq Helsingissä,  1 000 kpl

84 056

76 574 

74 825  67 069 57 063

     Vaihdon osuus osakemäärästä, %

86,9 %

77,6 % 

74,9 %  66,1 % 55,6 %

 
1) Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.

2) Osinko 1,35 euroa + juhlaosinko 0,20 euroa.