Toimitusjohtajan katsaukset

Julkaistu 19.7.2017

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

”Vuosi edennyt suunnitellusti”

 

”Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi hieman vertailukaudesta ja liikevoittomme oli samalla tasolla kuin edellisvuoden tammi-kesäkuussa.

Alkuperälääkkeissä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperheen myynti on jatkanut kasvuaan yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhalerin johdolla. Huhtikuun alussa jätimme myös tuoteperheen uudelle salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle myyntilupahakemuksen Euroopassa. Muista keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoitorauhoite Dexdorin myynti on edelleen ollut vahvaa huolimatta siitä, että geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Myös pitkään markkinoilla olleen akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti on jatkanut kasvuaan. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti on odotetusti vähentynyt, mutta kasvavat muut tuotteet ovat pystyneet korvamaan tämän laskun. Kokonaisuutena alkuperälääkkeiden myynti on ollut hieman edellisvuotta suurempaa.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto on noussut hieman vertailukaudesta. Tulosyksikön liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti markkinaympäristön muutokset ja kiristynyt hintakilpailu erityisesti Suomessa, jossa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään tehtiin muutoksia vuoden alussa kaventamalla ns. hintaputkea. Toisaalta kansallisen tarjouskilpailun voitto Norjassa on kasvattanut Remsima-biosimilaarivalmisteen myyntiä vertailukaudesta.

Lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin myynti on kehittynyt alkuvuonna hyvin, ja liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön on kasvanut selvästi. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Myös eläinlääkkeiden myynti on kasvanut. Tämä johtuu lähinnä yhteistyökumppaneille tehtyjen eläinrauhoitetoimitusten ajoituksesta verrattuna edelliseen vuoteen.

Myynnin ja markkinoinnin kustannuksia ovat nostaneet esimerkiksi panostukset Easyhaler-tuotteiston myyntiin.

Orionin tutkimus- ja kehityshankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa.”

 

Julkaistu 26.4.2017

”Orionin juhlavuosi käynnistynyt hyvin”

”Vuoden 2017 tammi–maaliskuussa sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoi edellisvuoden tammi–maaliskuuhun verrattuna. Liikevoiton paraneminen johtuu liikevaihdon kasvun lisäksi edellisvuotta suuremmista etappimaksuista.

 

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoi hyvää kasvua yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhalerin johdolla. Muista keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoitorauhoite Dexdor kasvoi edelleen vahvasti ja myös jo pitkään markkinoilla olleen akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti kehittyi edelleen hyvin. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti jatkoi odotetusti laskuaan, mutta kasvavat muut tuotteet pystyivät kuitenkin korvamaan Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun, ja kasvattamaan Alkuperälääkkeet-tulosyksikön kokonaismyyntiä.

 

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Kasvun pysähtyminen johtuu markkinaympäristön muutoksista ja kiristyneestä hintakilpailusta muun muassa Suomessa, jossa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään tehtiin muutoksia vuoden alussa kaventamalla ns. hintaputkea. Lisäksi edellisinä vuosina selkeää kasvua tuoneen Remsima-tuotteen myynti oli alkuvuonna myös hieman vertailukautta alemmalla tasolla johtuen lähinnä Norjan kansallisen tarjouskilpailun ajoituksesta.

 

Fermionin myynti kehittyi alkuvuonna hyvin. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Muut tulosyksikkömme pystyivät kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Orionin uusi tutkimus- ja kehitysjohtaja Christer Nordstedt aloitti tehtävässään Orionin johtoryhmän jäsenenä helmikuussa. Katsauskauden aikana keskityimme viemään eteenpäin meneillään olevia kliinisiä kehityshankkeitamme, jotka ovatkin edenneet suunnitellusti. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa jätimme myyntilupahakemuksen Easyhaler-tuoteperheen uudelle salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle Euroopassa.

 

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa."