Markkinakatsaukset

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2017

Julkaistu 26.4.2017

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2017 oli yhteensä 546 (538) miljoonaa euroa. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2017 oli yhteensä 72 (69) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (13 %).

 

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat hieman yli 10 % konsernin liikevaihdosta.

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT12/2016

MAT12/2015

Muutos %

Yhdysvallat

USD

9

12

-27 %

Eurooppa TOP 5

EUR

67

91

-27 %

Japani

EUR

78

66

+18 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2016 (1/2016–12/2016)

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

 

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin vuonna 2015 markkinalle lanseeratun Stalevon kasvusta.

 

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2016 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 523 (525) miljoonaa euroa. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 48 (36) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 34 %.