Tilintarkastus

Orion Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikaudella 2016 Orionin tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen. 

Tilintarkastajan palkitseminen

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot Orion Oyj:n hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisölle maksettiin palkkioita vuosilta 2015 ja 2014 seuraavasti: 

 

EUR

2015

2014

Tilintarkastus

227 194

247 020

Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot

46 536

35 992

Veroneuvonta

54 834

82 337

Muut palvelut

14 798

29 005

Yhteensä

343 361

394 354