Keskushermostolääkkeet

 

Keskushermostolääkkeiden terapia-alue kattaa sekä neurologisten että psykiatristen sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet sekä keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet (erityisesti ns. neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetut lääkkeet).

Orionin keskushermostolääkkeitä on kehittämässä useita kokeneita lääkekehitysammattilaisia ja akateemisessa maailmassa meritoituneita asiantuntijoita.

Viime vuosina Orionin oma keskushermosto-lääketutkimus on keskittynyt erityisesti Parkinsonin taudin hoitoon onnistuneiden kehitysohjelmien ja rekisteröintien johdosta.

 
MAO-B -entsyymin estäjä selegiliinin kliininen kehitys tehtiin pääosin 1970- ja 80-lukujen vaihteessa yhteistyössä silloisen Farmoksen ja Chinoin Pharmaceuticals -yhtiön kanssa. Selegiliini (Eldepryl®) tuotiin onnistuneesti markkinoille ensimmäisenä Iso-Britanniassa vuonna 1982 ja sen jälkeen useissa muissa maissa. Selegiliiniä tutkittiin myös Alzheimerin taudissa, mutta riittävää tehoa ei todettu.

Lippulaivana Stalevo

COMT-entsyymin estäjä entakaponi on Orionin alusta asti itse kehittämä ja rekisteröimä lääke, jota käytetään yhdessä levodopan kanssa Parkinson taudin hoitoon potilailla, joilla on tilanvaihteluoireita. Entakaponi hidastaa levodopan hajoamista aivojen ulkopuolella, jolloin levodopaa kulkeutuu enemmän vaikutuspaikalleen aivoihin.

 

   

 

Entakaponi tuotiin aluksi markkinoille erillisenä tablettina (Comtess®/Comtan®) vuonna 1998 ja myöhemmin 2003 kombinaatiovalmisteena levodopan kanssa (Stalevo®, levodopa/karbidopa/entakaponi). Markkinoille tulon jälkeen Stalevolla on tehty monia menestyksekkäitä vaiheen IV tutkimuksia. Elinkaaren hallintaan on kuulunut myös uusien Stalevo-vahvuuksien kehittäminen. Stalevo tuli aluksi markkinoille kolmena eri vahvuutena (Stalevo 50, 100 ja 150 mg) ja sittemmin on sekä USA:ssa että EU:ssa hyväksytty uusina vahvuuksina Stalevo 75, 125, 175 ja 200. Näin Stalevoa käyttäville potilaille voidaan tarjota annoksen säätelyyn yhteensä 7 eri vahvuutta, mikä on enemmän kuin millään muulla markkinoilla olevalla levodopa-valmisteella. Stalevolla on tehty myös kaksi vaiheen IIIb tutkimusta käyttöaiheen laajentamiseksi varhaisen vaiheen Parkinsonin tautiin, mutta ne eivät osoittaneet tutkitulla annostuksella johdonmukaista riski/hyöty-profiilia varhaisen vaiheen Parkinson-potilailla.

Entakaponi-tuotteet ovat saavuttaneet huomattavan markkinaosuuden Parkinsonin taudin hoidossa. Entakaponi (Comtess®/Comtan® ja Stalevo®) on markkina-arvoltaan Orionin selvästi suurin tuote ja maailmanlaajuisesti sillä on takana jo yli 1.6 miljoonaa potilashoitovuotta. Stalevo on markkinoilla noin 80 maassa. Novartis on alkuperäisestä entakaponi-rekisteröinnistä lähtien ollut tärkeä yhteistyökumppani entakaponi-tuotteiden markkinoinnissa, myynnissä ja jatkokehityksessä.  

Uutta tulossa

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis jätti myyntilupahakemuksen tuotteelle kesäkuussa.

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta (ODM-101), joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Vuonna 2012 saadut kliinisen vaiheen II tutkimustulokset olivat myönteisiä, ja niitä esiteltiin maaliskuun 2013 puolivälissä American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa. Sopivan yhteistyömallin hakeminen seuraavaan kehitysvaiheeseen on meneillään.

Orionilla on meneillään kesällä 2012 aloitetut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-103). Lisäksi Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset toisella uudellaa COMT-estäjällä (ODM-104). ODM-103 ja ODM-104 ovat uusia molekyylejä, jotka tehostavat Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ne ovat tehokkaampia kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orion on saanut päätökseen toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa-2c-reseptorin antagonistilla (ORM-12741).  Tutkimuksissa selvitettiin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Kliinisen vaiheen IIa myönteisiä tutkimustuloksia esiteltiin maaliskuun 2013 puolivälissä American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa. Neuvottelut sopivan partnerin löytämiseksi seuraavaan kehitysvaiheeseen ovat meneillään. Lisäksi Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I farmakokineettiset tutkimukset toisella alfa-2c-reseptorin antagonistilla (ODM-102), joka on ORM-12741:n varamolekyyli.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa joissa tutkitaan mm. neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia. Näistä toivotaan saatavan lupaavia lääkekehityskandidaatteja kliiniseen kehitykseen.

Sekä non-kliinisen että kliinisen kehityksen asiantuntijoilla on tärkeä rooli keskushermostolääkkeiden sisäänlisensioinnin evaluaatioissa. Evaluointityö tehdään yhteistyössä Liiketoiminnan kehittäminen ja tuki -toiminnon sekä Alkuperälääkeiden-liiketoiminnon kanssa. Sisäänlisensiointi tähtää yhteistyöhankkeisiin uusien lääkemolekyylien kehittämiseksi tukien ja lisäten näin Orionin omien alkuperämolekyylien portfoliota. Evaluaatioissa on ollut mukana molekyylejä, jotka ovat vielä non-kliinisessä tutkimusvaiheessa sekä molekyylejä, jotka ovat jo edenneet lääkekehityksen loppuvaiheisiin. 

 

Päivitetty 30.10.2013