Orionin Tutkimussäätiö

 

Tutkimussäätiö jakaa tukea nuorille tutkijoille


Tutkimussäätiö tukee  lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian ja niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan tutkimusta jakamalla näiden alojen nuorille tutkijoille apurahoja useimmiten väitöskirjatyön loppuunsaattamiseksi. Säätiö tukee varsinaisten lääketieteellisten hankkeiden lisäksi myös lääketieteeseen liittyvien luonnontieteiden tutkimusta. 

Säätiö on Orion-konsernista riippumaton, täysin itsenäinen juridinen yksikkö. Se on muodostettu vuonna 2006 fuusioimalla vuonna 1973 perustettu Farmoksen Tutkimus- ja Tiedesäätiö vuonna 1957 perustettuun Orion-yhtymän Tutkimussäätiöön.

Suurin osa Tutkimussäätiön jakamista apurahoista on 3 000–5 000 euroa, mutta viime vuosina säätiö on jakanut nuorille tutkijoille enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja, yleensä ulkomaille tehtävään post doc -työhön tai oman tutkimusryhmän perustamiseen. Vuonna 2013 pienempiä apurahoja jaettiin 275 000 euroa ja suurempia 442 000 euroa. 

Säätiön 11-jäseninen hallitus muodostuu tuettavien alojen tieteellisten järjestöjen ja Orion Oyj:n nimeämistä edustajista sekä viiden lääketieteellisen tiedekunnan edustajista. Jäsenten nimityksessä painotetaan vahvaa kokemusta ja tutkimuksellista näkyvyyttä. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

Vuonna 2012 myönnettiin ensimmäistä kertaa Tutkimussäätiön palkinto, suuruudeltaan 75 000 euroa, tutkija Hannes Lohelle. 

Säätiön kyky jakaa apurahoja perustuu suurelta osin sen omien varojen sijoitustoiminnan tuottoihin. Osan rahoituksestaan säätiö on saanut vuosittain Orion Oyj:ltä tämän voitonjakoehdotukseen sisältyneen ja yhtiökokouksen kunakin vuonna erikseen vahvistaman määrän suuruisena.

Hakuaika touko-syyskuussa

Säätiö julistaa tutkimusapurahat haettaviksi toukokuussa ja hakuaika päättyy syyskuussa. Hakemukset tulee jättää säätiölle Orion Oyj:n kotisivulla olevaa sähköistä lomaketta käyttäen.

Vuodelle 2014 haettavien apurahojen hakuaika päättyi 13.9.2013 ja apurahojen saajat julkaistiin marraskuussa.

Hakemukset arvioi säätiön hallituksen jäsenistä koostuva ryhmä. Apurahojen saajat vahvistaa hallitus kokouksessaan, yleensä marraskuussa. Päätökset pyritään julkistamaan marraskuun loppuun mennessä.  Tiedot jaetuista apurahoista ovat saatavilla vuodesta 2007 alkaen verkkosivullamme tästä.

Päivitetty 29.1.2014
 

 

 

 

Apurahojen verotus

Tuloverolain (1535/92, 82§) mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin veronalaista tuloa.

Tietoa apurahojen verotuksesta on saatavilla muun muassa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n verkkosivustolta.
Linkki ohjeistukset sisältävälle sivulle

Verohallinnon ohjeistus puolestaan löytyy vero.fi -sivustolta kohdasta Henkilöasiakkaan verotus